• تاریخ : ۶ام دی ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان


توسط
admin در تاریخ
۲۷ دسامبر ۲۰۱۷


در مقاله ی قبلی تعدادی از کلمات English ای که از لحاظ ظاهری و معنایی با هم شباهت داشته اند را توضیح دادیم و دیدیم که در جملات مختلف کاربرد آنها متفاوت هست. در این مقاله می خواهیم به ادامه  تفسیر این کلمات بپردازیم.

 

 

lay or lie

lay به معنای چیزی را با دقت قرار دادن بر روی یک سطح صاف هست. lay یک فعل با قاعده هست و نیاز به مفعول دارد. در نظر داشته باشید که شکل گذشته این فعل laid هست و layed اشتباه می باشد.

مثال:

?Shall I lay the tray on the table

می تونم سینی رو روی میز بگذارم؟

.she laid the baby in his crib for a nap

.او بچه را در تختخواب برای خوابیدن قرار داد

.A wonderful wooden floor has been laid in the dining room

یک کف چوبی فوق العاده در اتاق نهار خوری قرار داده شده هست.

…Not: … floor has been layed

 

lie به معنای دراز کشیدن, قرار گرفتن و یا استراحت کردن ( down ) هست. lie یک فعل بی قاعده هست و به مفعول نیاز ندارد. اسم مصدر آن lying و شکل گذشته آن lay می باشد.

 

.I love to lie on a beach and read

عاشق اینم که کنار ساحل دراز بکشم و مطالعه کنم

.She lay on the bed and gazed at the ceiling

او بر روی تخت دراز کشیده بود و به سقف خیره شده بود.

.The dog was lying by the gate waiting for me to come home

سگ من کنار در دراز کشیده بود و منتظر من بود تا به خانه بیایم.

.the book was lying open on the desk

کتاب به صورت باز برروی میز قرار داشت

.I’m tired. i’m going to lie down

من خسته هستم. می خوام برم استراحت کنم.

 

lie همچنین به معنای دروغ گفتن هست.

 

I can’t believe you lie to me

باورم نمیشه به من دروغ میگی

I lied to my teacher about my homework

به معلمم درباره ی تکالیفم دروغ گفتم.

 

fit or suit

اگر چیزی از لحاظ اندازه و شکل مناسب فرد یا مکانی باشد از fit استفاده خواهد شد.

 

.This fit perfectly. And I like the color. I think I’ll buy this

این کاملا اندازه ی من هستند و من رنگش رو دوست دارم. فکر می کنم آن را بخرم.

!I’ve put on weight and my trousers don’t fit me anymore

من وزنم زیاده شده و شلوارم دیگر اندازه من نیست!

?Will this table fit into the space between the bookshelf and the wall

آیا این میز در فضای بین قفسه ی کتاب ها و دیوار جا خواهد شد؟

 

اما از suit زمانی استفاده خواهد شد که چیزی برای شخص یا موقعیتی مناسب هست و یا آن چیز یا شخص را جذاب تر نشان می دهد:

 

.Wednesday at ten o’clock for the meeting suits me perfectly

جلسه در روز چهارشنبه ساعت ۱۰ کاملا برای من مناسب هست.

.That sofa suits the room really well – the colors match the walls

کاناپه با اتاق کاملا متناسب هست , رنگ آن با دیوارها تطابق دارد.

.Black doesn’t suit me; I look better in lighter colors

رنگ سیاه به من نمیاد ; رنگ های روشن تر مرا جذاب تر نشان می دهد.

 

house or home

هردوی آنها به معنای خانه هستند. house اسم هست و معمولا به ساختمان محل زندگی اشاره دارد:

 

.They’re building six new houses at the end of our road

در انتهای خیابان ما , آنها دارند شش ساختمان جدید می سازند.

?would you like to come to my house for dinner

دوست دارید برای شام به خانه ی ما بیایید؟

.he lives in a big house

او در خانه ی بزرگی زندگی می کند

 

همچنین هنگامی که به خانه ی کسی اشاره می کنیم , می توان کلمه house را حذف کرد:

 

(We stayed overnight at Mike’s.(at Mike’s house

ما شب را در خانه ی مایک سپری کردیم.

 ?We’re going to be at the Jackson’s this evening. Want to come with us

ما می خواهیم عصر به خانه ی جکسون برویم. می خوای با ما بیای؟

 

اما home بیشتر جنبه ی شخصی دارد و به مکانی اشاره دارد که فرد در آن زندگی می کند:

 

 .I’ll be home late tonight

امشب دیر به خانه می آیم.

.It’s not very big but it’s my home

خانه ی بزرگی نیست ولی منزل من هست.

Why don’t you phone her now? I think she’s at home

چرا الان با او تماس نمی گیری؟ فکر می کنم الان خانه باشد.

 

در نظر داشته باشید که home برای ساختمان محل زندگی استفاده نمی شود. هنگامی که می خواهیم به ساختمان و آپارتمان محل زندگی اشاره کنیم از house استفاده می کنیم:

 

.Our dog lives in the house with us

سگمان با ما در آپارتمان زندگی می کند.

.Not: Our dog lives in the home with us

 

home همچنین به مکانی که شخص یا چیزی که معمولا در آنجا زندگی می کند و یا تعلق دارد , اشاره دارد.

 

.Iran is my home

ایران خانه ( وطن ) من هست.

.Australia is the home of the kangaroos

استرالیا خانه ی کانگاروها هست.

 

lend or borrow

یکی از مواردی هست که خیلی ها با آن مشکل دارند و معمولا به طور اشتباه از آنها استفاده می کنند.

lend به معنای قرض دادن ( چیزی را به کسی دادن برای مدت کوتاهی ) می باشد.

 

.I never lend my CDs to anyone

من هرگز سی دی هایم را به کسی قرض نمی دهم.

(I lent Gary £۳۰٫ (I expect that Gary will return this to me

من ۳۰ دلار به گری قرض دادم.(انتظار دارم گری آن پول را به من پس دهد)

.the bank lends money to business people

بانک به کاسبان وام می دهد.

?can you lend me some money until tomorrow

می تونی به من مقداری پول تا فردا قرض بدی؟

 

اما borrow به معنی قرض گرفتن ( چیزی را از کسی گرفتن ) می باشد.

 

?Could I borrow your pen for a minute, please

می تونم خودکارتون را برای یک دقیقه قرض بگیرم.لطفا؟

.Laura used to borrow money from me all the time

لورا همیشه از من پول قرض می گرفت.

.he borrowed my book and didn’t give it back

او کتابم را قرض گرفت و پس نداد.

 

به این نکته توجه کنید که هنگامی که چیزی را قرض می دهید از lend استفاده می کنید و زمانیکه چیزی را قرض می گیرید از borrow استفاده می کنید.

?Can I borrow your dictionary

می تونم دیکشنریتون را قرض بگیرم؟

?Not: Can I lend your dictionary

 

remember or remind

remember به معنای به یاد آوردن و به خاطر آوردن کسی یا چیزی می باشد.

 

.I will always remember you. You have helped me so much

من همیشه تو را به خاطر می آورم. تو به من خیلی کمک کردی.

.Not: I will always remind you

.Suddenly I remembered that I had promised to ring my mother

یکدفعه یادم آمد که به مادرم قول داده بودم که با او تماس می گیرم.

.I remember one day he came to see me

به یاد دارم که روزی به دیدارم آمد.

 

اما remind به معنای یادآوری کردن , به یاد انداختن و یادآور شدن هست.

 

.I reminded them once again of the danger of this mission

بار دیگر خطرات این ماموریت را به آنها یادآوری کردم

.That song always reminds me of the time I fell in love with an Italian girl

این آهنگ همیشه مرا یاد روزایی میندازد که عاشق یک دختر ایتالیایی شده بودم.

.Jason reminded me of my father. They had the same eyes and the same way of talking

جیسون مرا یاد پدرم میندازد. چشم های آنها شبیه هم هست و شبیه به هم نیز صحبت می کنند.

 

 

look at , see or watch

look at به معنای نگاه کردن به چیزی همراه با توجه هست.

 

.Come and look at this photo Jones sent me

بیا به این عکسی که جونز برای من فرستاده نگاه کن.

!Look at the rabbit

به خرگوش نگاه کن!

هنگامی که به چیزی نگاه می کنیم از حرف اضافه at استفاده می کنیم:

 

!Look at the rain. It’s so heavy

بارون را نگاه کن. خیلی شدیده !

.Not: Look the rain

see به معنای دیدن و مشاهده کردن چیزی می باشد. 

.it was so dark that i couldn’t see anything

خیلی تاریک بود و من نمی تونستم چیزی ببینم.

.I saw Trevor at the shopping centre yesterday

من دیروز فرانک رو در مرکز خرید دیدم.

?Has anyone seen my glasses

کسی عینکم رو ندیده؟

 

اما watch به معنای تماشا کردن و نگاه کردن هست. watch معنایی مشابه به look at دارد با این تفاوت که برای مدتی این عمل صورت می گیرد , بخصوص نگاه کردن به چیزی که در حال حرکت یا تغییر هست.

 

We watch television every evening

ما هرروز عصر تلویزیون تماشا می کنیم.

.I like to sit at the window to watch what’s happening in the garden

دوست دارم کنار پنجره بشینم و اتفاقاتی را که در باغ درحال اتفاق هست را تماشا کنم.

she is watching TV

دارد تلویزیون نگاه می کند.

.I went to watch a football game

به تماشای مسابقه ی فوتبال رفتم.

speak or talk

هردوی آنها به معنای صحبت کردن می باشد با این تفاوت که speak بیشتر در موقعیت های رسمی کاربرد دارد.

برای مثال هنگامی که یک نفر به شما می گوید می خواهم با شما صحبت کنم و از کلمه speak استفاده کرده هست;به صورت زیر:

 

I need to speak to you

باید با شما صحبت کنم

 

سه حالت وجود دارد:

۱: the speaker does not know you very well

۱: آن شخص شما را به خوبی نمی شناسد

this is in a formal setting, such as work :2

۲: در یک موقعیت رسمی مثل جلسه هست.

what the person has to say is important/serious :3

۳: جیزی که آن شخص می خواهد به شما بگوید مهم و جدی هست.

 

اما هنگامی که از talk استفاده میکند آن شخص یا دوست شماست یا اگر هم شما را نشناسد صحبت خیلی مهمی با شما ندارد و می خواهد به صورت غیر رسمی با شما صحبت کند.

I need to talk to you

می خوام باهات صحبت کنم.

 

برای سخنرانی ها و برنامه ها از speak استفاده می کنیم:

 

.Dr Graham Foster will speak about the history of the region

دکتر گراهام فوستر درباره ی تاریخچه ی منطقه صحبت خواهد کرد.

 

اما در موقعیت های غیررسمی تر از talk استفاده خواهد شد:

 

.she doesn’t talk to strangers

با غریبه ها حرف نمی زند

.he was talking to a friend

داشت با دوستش حرف می زد

 

هنگامی که درباره ی زبان ها صحبت می کنیم از speak صحبت می کنیم.

 

?How many languages do you speak

به چند زبان صحبت می کنی؟

?Not: How many languages do you talk

 

.I wish I could speak Italian

دوست داشتم ایتالیایی صحبت می کردم.

.Not: … talk Italian

 

همچنین در هنگام صحبت با تلفن از speak استفاده می کنیم:

 

?A:Is Rita there

آیا ریتا اونجاست؟

?B:Who’s speaking

چه کسی صحبت می کنه؟

?Not: Who’s talking

A:My name’s Anna. I work with her

اسم من آنا. با او همکار هستم.

 

?Hello, can I speak to Laura, please

سلام , می تونم با لورا صحبت کنم, لطفا؟

 

 

 

 

برای مشاهده ی بخش اول ( کلمات گیج کننده English ) در اینجا کلیک کنید.

 

 

 

امیدواریم از این مقاله نهایت بهره را برده باشید. سایت ایران مترجم همچنین با به کارگیری مترجمان متخصص خدمات ترجمه را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.برای ثبت نام در سایت بر روی لینک کلیک کنید.

 

 • تاریخ : ۶ام دی ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Italian را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Italian

 سری آموزش Acting with an Accent یکی از مجموعه های آموزش تلفظ و لهجه ی زبان English هست که به شما کمک می کند تا با لهجه های مختلف زبان English را تلفظ کنید. این مجموعه ی زیر از قسمت های زیر تشکیل شده هست که تمامی آن را به مرور بر روی سایت کاردوآنلاین منتشر خواهیم کرد.

 • Boston
 • British Cockney
 • Down East New England
 • French
 • German
 • Midwest Farm Ranch
 • New York City
 • Norwegian & Swedish
 • Persian (Farsi)
 • Polish
 • Russian
 • Scottish
 • Spanish
 • Standard British
 • West Indian & Black African
 • Yiddish
 • American Southern
 • Arabic
 • Australian
 • Chicago
 • Irish
 • Italian
 • Texas
 • Upper Class New England
 • Dialect Monologues 1
 • Dialect Monologues 2

در واقع، مجموعه ی Acting with an Accent به شما کمک می کند که با تمامی لهجه ها و گویش های بالا به زبان English صحبت کنید. هر مجموعه از فایل PDF کتاب و فایل های صوتی تشکل شده هست. ضمناً، سری کامل این مجموعه را می توانید از فروشگاه کاردوآنلاین به صورت پستی دریافت کنید.

Acting with an Accent: Italian

Dr. David Stern is a master dialectician and teacher of film and TV actors. He has taught at several universities and at the American Academy of Dramatic Arts. His Acting With An Accent compact discs are used in over 1000 university theatre programs and by professional actors around the world.

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Italian

download button

 • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Italian
 • پسورد تمامی فایل های سایت www.kardoonline.com هست.

خرید پستی سری کامل آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 • تاریخ : ۶ام دی ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

پادکست آموزش تلفظ زبان English Charles Becker – Free Pronunciation Podcast

پادکست آموزش تلفظ زبان English Charles Becker – Free Pronunciation Podcast را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

پادکست آموزش تلفظ زبان English Charles Becker – Free Pronunciation Podcast

پادکست آموزش تلفظ زبان English Charles Becker – Free Pronunciation Podcast را در پست امروز از وبسایت کاردوآنلاین برای شما در نظر گرفته ایم. این مجموعه ی با ارزش که به صورت پادکست تنظیم شده هست به آموزش تلفظ و لهجه ی زبان English می پردازد. تولید کننده این پادکست آقای چارلز بکر می باشد. این مجموعه را در این قسمت دانلود کنید.

دانلود لیست محتویات پکیج منابع آموزش تلفظ و لهجه ی زبان English

لیست کامل این بسته را دانلود کنید و در صورت تمایل از این لینک اقدام به خرید کنید.

Charles Becker – Free Pronunciation Podcast

English Pronunciation Pod is hosted and created by accent reduction specialist Charles Becker. Charles Becker lives and teaches English pronunciation and accent reduction in New York city.

محتویات

 • دانلود رایگان بخشی از فایل های پادکست آموزش تلفظ زبان English Charles Becker – Free Pronunciation Podcast

download button

 • خرید آنلاین آرشیو کامل سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ پادکست آموزش تلفظ زبان English Charles Becker – Free Pronunciation Podcast • تاریخ : ۵ام دی ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Texas را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Texas

 سری آموزش Acting with an Accent یکی از مجموعه های آموزش تلفظ و لهجه ی زبان English هست که به شما کمک می کند تا با لهجه های مختلف زبان English را تلفظ کنید. این مجموعه ی زیر از قسمت های زیر تشکیل شده هست که تمامی آن را به مرور بر روی سایت کاردوآنلاین منتشر خواهیم کرد.

 • Boston
 • British Cockney
 • Down East New England
 • French
 • German
 • Midwest Farm Ranch
 • New York City
 • Norwegian & Swedish
 • Persian (Farsi)
 • Polish
 • Russian
 • Scottish
 • Spanish
 • Standard British
 • West Indian & Black African
 • Yiddish
 • American Southern
 • Arabic
 • Australian
 • Chicago
 • Irish
 • Italian
 • Texas
 • Upper Class New England
 • Dialect Monologues 1
 • Dialect Monologues 2

در واقع، مجموعه ی Acting with an Accent به شما کمک می کند که با تمامی لهجه ها و گویش های بالا به زبان English صحبت کنید. هر مجموعه از فایل PDF کتاب و فایل های صوتی تشکل شده هست. ضمناً، سری کامل این مجموعه را می توانید از فروشگاه کاردوآنلاین به صورت پستی دریافت کنید.

Acting with an Accent: Texas

Dr. David Stern is a master dialectician and teacher of film and TV actors. He has taught at several universities and at the American Academy of Dramatic Arts. His Acting With An Accent compact discs are used in over 1000 university theatre programs and by professional actors around the world.

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Texas

download button

 • خرید آنلاین فایل های صوتی آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Texas

 

خرید پستی سری کامل آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 • تاریخ : ۵ام دی ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Upper Class New England را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Upper Class New England

 سری آموزش Acting with an Accent یکی از مجموعه های آموزش تلفظ و لهجه ی زبان English هست که به شما کمک می کند تا با لهجه های مختلف زبان English را تلفظ کنید. این مجموعه ی زیر از قسمت های زیر تشکیل شده هست که تمامی آن را به مرور بر روی سایت کاردوآنلاین منتشر خواهیم کرد.

 • Boston
 • British Cockney
 • Down East New England
 • French
 • German
 • Midwest Farm Ranch
 • New York City
 • Norwegian & Swedish
 • Persian (Farsi)
 • Polish
 • Russian
 • Scottish
 • Spanish
 • Standard British
 • West Indian & Black African
 • Yiddish
 • American Southern
 • Arabic
 • Australian
 • Chicago
 • Irish
 • Italian
 • Texas
 • Upper Class New England
 • Dialect Monologues 1
 • Dialect Monologues 2

در واقع، مجموعه ی Acting with an Accent به شما کمک می کند که با تمامی لهجه ها و گویش های بالا به زبان English صحبت کنید. هر مجموعه از فایل PDF کتاب و فایل های صوتی تشکل شده هست. ضمناً، سری کامل این مجموعه را می توانید از فروشگاه کاردوآنلاین به صورت پستی دریافت کنید.

Acting with an Accent: Upper Class New England

Dr. David Stern is a master dialectician and teacher of film and TV actors. He has taught at several universities and at the American Academy of Dramatic Arts. His Acting With An Accent compact discs are used in over 1000 university theatre programs and by professional actors around the world.

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Upper Class New England

download button

 • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Upper Class New England
 • پسورد تمامی فایل های سایت www.kardoonline.com هست.

خرید پستی سری کامل آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 • تاریخ : ۴ام دی ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

کتاب آمادگی آزمون The Critical Reader 2nd Edition – The Complete Guide to SAT Reading را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

کتاب آمادگی آزمون The Critical Reader 2nd Edition – The Complete Guide to SAT Reading

کتاب آمادگی آزمون The Critical Reader 2nd Edition – The Complete Guide to SAT Reading یکی از جدیدترین کتاب های آمادگی آزمون SAT می باشد. این کتاب که ویرایش دوم هم می باشد شامل لیستی از سیصد کلمه ی ضروری برای آزمون می باشد. کلمات به همراه ریشه ی آنها و معانی آنها ارائه شده هست.

The Critical Reader 2nd Edition – The Complete Guide to SAT Reading

Intended to demystify what is often considered the most challenging section of the SAT in a straightforward, logical manner, The Critical Reader includes: a list of 300 top words, a roots list, and a “second meanings” list, along with 75 practice sentence completions; a complete chapter devoted to each type of question followed by extensive exercises designed to reinforce the skills and concepts presented; and strategies for understanding difficult passages, locating important information, and identifying correct and incorrect answers more quickly and confidently.

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آمادگی آزمون The Critical Reader 2nd Edition – The Complete Guide to SAT Reading

download button

خرید پستی منابع آزمون SAT از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 • تاریخ : ۴ام دی ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

weekdays

الف) لغات و اصطلاحات جدید

  روزهای هفته Weekdays
شنبه Saturday
یکشنبه Sunday
دوشنبه Monday
سه شنبه Tuesday
چهارشنبه Wednesday

 آخر هفته weekend

 پنچ شنبه Thursday
جمعه Friday

Time expressions  اصطلاحات زمان

in the morning در صبح
in the afternoon در بعداز ظهر
in the evening در عصر
on weekdays در روزهای هفته
on the weekend در آخر هفته


ب) مکالمه

lesson2weekdays

Mina: What do you do in the afternoons?
Zahra: Well, I go to the gym on Mondays and Wednesdays.
Mina: How about Friday mornings?
Zahra: I stay at home and relax.
Mina: But I help my mother.
Zahra: That sounds great! When do you study?
Mina: In the morning.
Zahra: let’s go to the library on Sunday afternoon.
Mina: That’s fine. I let’ll you know.

مینا: بعداز ظهرها چکار می کنی؟
زهرا: خب دوشنبه ها و چهارشنبه ها من می رم باشگاه.
مینا: جمعه صبح ها چطور؟
زهرا: خونه می مونم و استراحت می کنم.
مینا: اما من به مادرم کمک می کنم.
زهرا: به نظر عالیه! چه وقت درس می خونی؟
مینا: صبح
زهرا: بیا یکشنبه بعد از ظهر بریم کتابخونه.
مینا: خوبه، بهت خبر می دم.


ج) سوال درباره فعالیت های روزانه

lesson2weekdays

What do you do in the mornings? I eat breakfast.
What do you do in the afternoons? we study our lessons.
What do you do in the evenings? I watch TV.
What do you do on friday mornings? we visit our relatives.
What do you do on Saturday evenings? I help my mom.

صبح ها چکار می کنی؟ من صبحانه می خورم.
بعداز ظهرها چکار می کنی؟ درسهایمان را می خوانیم.
عصرها چکار می کنی؟ من تلوزیون تماشا می کنم.
جمعه صبح ها چکار می کنید؟ به دیدن فامیل می ریم.
عصرهای شنبه چکار می کنی؟ به مادرم کمک می کنم.

When/What days do you go to school? Every weekday.
When/What days do you go shopping? Every Thursday afternoon.
When/What days do you play sports? On Sunday evenings.
When/What days do you study your English? On Monday mornings.
When/What days do you go to the library? On Saturdays, Tuesdays and Wednesdays.

چه وقت/ چه روزهایی به مدرسه می روی؟ هر روز
چه وقت/چه روزهایی به خرید می روی؟ هر پنج شنبه بعداز ظهر
چه وقت/ چه روزهایی ورزش می کنی؟ یکشنبه عصرها
چه وقت/ چه روزهایی English مطالعه می کنید؟ دوشنبه صبح ها
چه وقت/ چه روزهایی به کتابخانه می روید؟ شنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها


د) اوقات شبانه روز

 lesson2weekdays2

day روز
sunrise طلوع خورشید
morning صبح
midday/noon ظهر
afternoon بعدازظهر
sunset غروب خورشید
evening عصر
midnight نیمه شب
night شب

 • تاریخ : ۴ام دی ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

کتاب داستان English Pirates of the Caribbean Dead Man’s Chest را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

کتاب داستان English Pirates of the Caribbean Dead Man’s Chest

در این قسمت از سایت کاردوآنلاین کتاب داستان English Pirates of the Caribbean Dead Mans Chest را برای شما در نظر گرفته ایم. این کتاب از سری داستان های دزدان دریایی کارائیب می باشد که خواندن آن را به همه ی دوستان عزیز توصیه می کنیم.

Pirates of the Caribbean Dead Man’s Chest

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest is a 2006 American fantasy swashbuckler film, the second installment of the Pirates of the Caribbean film series and the sequel to Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003). It was directed by Gore Verbinski, written by Ted Elliott and Terry Rossio, and produced by Jerry Bruckheimer. In the film, the wedding of Will Turner (Orlando Bloom) and Elizabeth Swann (Keira Knightley) is interrupted by Lord Cutler Beckett (Tom Hollander), who wants Turner to acquire the compass of Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) in a bid to find the Dead Man’s Chest. Sparrow discovers his debt to Davy Jones (Bill Nighy) is due.

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب داستان English Pirates of the Caribbean Dead Man’s Chest

download button

 • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب داستان English Pirates of the Caribbean Dead Man’s Chest

خرید پستی پکیج داستان ها و رمان های English از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 

 • تاریخ : ۲ام دی ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Scottish را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Scottish

 سری آموزش Acting with an Accent یکی از مجموعه های آموزش تلفظ و لهجه ی زبان English هست که به شما کمک می کند تا با لهجه های مختلف زبان English را تلفظ کنید. این مجموعه ی زیر از قسمت های زیر تشکیل شده هست که تمامی آن را به مرور بر روی سایت کاردوآنلاین منتشر خواهیم کرد.

 • Boston
 • British Cockney
 • Down East New England
 • French
 • German
 • Midwest Farm Ranch
 • New York City
 • Norwegian & Swedish
 • Persian (Farsi)
 • Polish
 • Russian
 • Scottish
 • Spanish
 • Standard British
 • West Indian & Black African
 • Yiddish
 • American Southern
 • Arabic
 • Australian
 • Chicago
 • Irish
 • Italian
 • Texas
 • Upper Class New England
 • Dialect Monologues 1
 • Dialect Monologues 2

در واقع، مجموعه ی Acting with an Accent به شما کمک می کند که با تمامی لهجه ها و گویش های بالا به زبان English صحبت کنید. هر مجموعه از فایل PDF کتاب و فایل های صوتی تشکل شده هست. ضمناً، سری کامل این مجموعه را می توانید از فروشگاه کاردوآنلاین به صورت پستی دریافت کنید.

Acting with an Accent: Scottish

Dr. David Stern is a master dialectician and teacher of film and TV actors. He has taught at several universities and at the American Academy of Dramatic Arts. His Acting With An Accent compact discs are used in over 1000 university theatre programs and by professional actors around the world.

محتویات

 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Scottish

download button

 • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان English Acting with an Accent: Scottish

خرید پستی سری کامل کتاب های Acting with an Accent از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 • تاریخ : ۲ام دی ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

الف) شما اهل کجا هستید؟

 

Iranian

Iranian

I am from Iran.

من اهل ایران هستم

I am Iranian.

من ایرانی هستم

French
French

I am from France.

من اهل فرانسه هستم

I am french.

من فرانسوی هستم

British
British

I am from England.

من اهل انگستان هستم

I am English.

من English هستم

Chinese
Chinese

I am from China.

من اهل چین هستم

I am Chinese.

من چینی هستم

Spanish
Spanish

I am from Spain.

من اهل اسپانیا هستم

I am Spanish.

من اسپانیایی هستم

Brazilian
Brazilian

Spanish

I am from Brazil.

من اهل برزیل هستم

I am Brazilian.

من برزیلی هستم


ب) مکالمه

درس اول - ملیت

Hello
Hi who is this?
This is my cousin Dan. He is originally from France.
Nice to meet you
Nice to meet you too
Can he speak Persian?
Yes he speaks French, English and a little Persian.
Welcome to our school. How do you like it in Iran?
Iran is great! I love it. It’s a beautiful country.

سلام

سلام این کیه؟

ایشون پسر داییم دن هست. اصالتا اهل فرانسه هست.

از ملاقات تون خوشبخبتم

منم از ملاقات شما خوشبختم.

می تونه فارسی صحبت کنه؟

آره، فرانسوی و English و یه کم فارسی صحبت می کنه

به مدرسه ما خوش آمدی. ایران چطوره؟

ایران عالیه. عاشقشم. کشور زیباییه

 


درس اول - ملیت3

Is he from England?
آیا او اهل انگلستان هست؟

Yes, he is
به همینطوره

No, he’s not
نه اینطور نیست

Is Mina from china?
Yes, she is
No, she’s not
Are you from Iran?
Yes, I am
No, I’m not
Are you from Brazil?
Yes, we are
No, we’re not
Are they from Spain?
Yes, they are
No, they’re not
Is she from France?
Yes, she is
No, she’s not


درس اول - ملیت2

Are you Iranian?
آیا شما ایرانی هستید؟
Yes, I am
بله اینطوره
No, I’m not
نه اینطور نیست

Are you British?
Yes, we are
No, we’re not
Is he Brazilian?
Yes, he is
No, he’s not
Is she French?
Yes, she is
No, she’s not
Are they Spanish?
Yes, they are
No, they’re not


درس اول - ملیت1

Where are you from?
شما اهل کجا هستید؟
I am from England.
من اهل انگلستانم

Where is he from?
He is from Brazil.
Where is she from?
She is from China.
Where are they from?
They are from France.
Where is our teacher from?
She is from Spain.


نکته:

زمانی می خواهیم املای یک کلمه به English بپرسیم اینطور سوال می کنیم:

چطور کلمه pencil را اسپل می کنی (حرف به حرف می گی)؟

How do you spell “pencil”?

P-E-N-C-I-L

و کدام برای “کلمه کفش” به English درس هست S-H-O-O-S یا S-H-O-E-S ؟

And which is correct for کفش in English, S-H-O-O-S or S-H-O-E-S?
S-H-O-E-S.


تمرین :

لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

از روی هر جمله هم یکبار با خط زیبا بنویسید.

@salamzabanchat

صفحه 30 از 52
»...1020 قبلی 26272829303132333435 بعدی 4050...«